Thy og Litteraturen. Crash Course #5

Om Hans Kirk (1898-1962)

Hans Kirk har også skrevet om Thy i den selvbiografiske bog “Skyggespil” fra 1953. Heri fortæller han om sin barndoms sommerferier i Thy hos mormoren og andre familiemedlemmer på stor-gårde. Med udgangspunkt i et kommunistisk verdenssyn fortæller han om de klasseforskelle, der var mellem storgårdmændene og deres landarbejdere. Han følger også sin læge-far rundt i Thy, når han er på sygebesøg hos de fattige. Skyggespil skildrer i det hele taget barndommens tabte sommerferielandskab: Mormorens forjættede Thy.

Hans Kirk er selvfølgelig mest kendt for den socialrealistiske kollektivroman Fiskerne fra 1928, hvor en gruppe indremissionske fiskefamilier ved Harborøre drager længere ind ved Limfjorden for at finde et bedre udgangspunkt for deres fiskeri. Det bliver også til en kamp mellem de fattige indremissionske fiskere og de rigere – og mere grundtvigianske – gårdmænd.

Det er dette fine blik for klasseforskelle og hans evne til persontegning, der gør Hans Kirk til en stor forfatter, man stadig i dag kan læse med stor fornøjelse.