Thy og litteraturen. Crash Course #6

Om Jens Kirk (1904-1986) og thybomål.

Jens Kirk er måske den forfatter fra Thy, der mest normdannende skriver på thybomål. Særligt hans digtsamling “Nae i æ Thue” fra 1949 viser udtalen og grammatikken for thybomål. Men også indholdet for de fortællende digte med deres humoristiske historier er højt skattet af i hvert fald thyboer den dag i dag.

Jens Kirk skrev også på rigsdansk, bl.a. bogen “Hanegal Over Lyse Sind” fra 1985. Men Jens Kirk var en meget alsidig mand, foruden at han var agronom og gårdejer på Thousgaard, så var han også modstandsmand, kunstformidler, politiker (retstatsmand), bestyrelsesformand for Information, og så selvfølgelig digter, forfatter og debattør.

Tjek ham ud.