Så sker det snart: Min nye bog “Pandemier” udkommer som første bog i Dansklærerforeningens nye serie LITTERATURHISTORIER, som er tilrettelagt for ungdomsuddannelserne i Danmark.

Antologien indeholder en bred vifte af dansksprogede tekster, som beskriver pandemiske opfattelser fra middelalderen og op til i dag. Teksterne tematiserer den sorte død, pest, kolera, difteri, tuberkulose, AIDS/HIV og covid-19. Alle tekster er ledsaget af en introduktion til forfatteren.

”Pandemier” kan læses af alle med interesse for emnet, men er især tilrettelagt til gymnasieundervisningen på STX, HF, HHX, HTX og EUX, ligesom flere af teksterne vil kunne bruges i udskolingen. Bogen er rig på læsefokuserede spørgsmål samt skriftlige opgaver, der er kreative, projektorienterede og perspektiverende.

Kan bruges i danskfaget som et alternativt litteraturhistorisk forløb, men det er også oplagt at arbejde tværfagligt med stoffet i fx DHO, SRO, SRP/SOP eller DIHO.

Litteraturhistorier er en serie, der udfolder nye måder at arbejde med litteraturhistorie på de gymnasiale uddannelser. Hver bog fokuserer på enten en periode eller et tema – og kan bruges som et konkret forløb i undervisningen.

Udkommer i forårets bogpakke maj 2022

https://dansklf.dk/bogpakken