Vores tid kræver afgørende og svære løsninger på især fem områder: International samarbejde, grøn omstilling, økonomisk retfærdighed, integration og velfærd. På disse parametre har Socialdemokratiet for mig at se stadig de bedste svar og har også vist de bedste løsninger.

Lad mig forklare, hvorfor jeg synes, man fortsat skal støtte det socialdemokratiske projekt:

INTERNATIONAL POLITIK

Den danske regering har under den nuværende Ukrainekrig udstukket en sikker og tydelig kurs, der har knyttet os både tættere til EU og Nato – og vi har samtidigt fremstået med selvstændige løsninger og med en klar stemme. Vi har ikke mistet suverænitet. Der er ikke nogen grund til at tro, at en borgerlig regering kunne gøre det bedre her. Mette Frederiksen har sikret, at vi fik et ’ja’ og kom af med forbeholdet i det europæiske forsvarssamarbejde.

Det er for de fleste danskere bekymrende, at vi er en slags genboer til Rusland, men der har ikke været nogen slingrekurs fra regeringen i fordømmelsen af Ruslands invasion af Ukraine. Som jeg hører det, har vi leveret det, vi kan i bistand til Ukraine og har samtidigt forøget vores tilstedeværelse i Baltikum. I forlængelse af den nye situation med et aggressivt Rusland, lyder det også umiddelbar klogt at øge forsvarsbudgetterne og samtidigt at gøre det gennem lån, så det ikke skader den generelle velfærd. Det skal også ses i lyset af, at vi har et kæmpe ansvar i det arktiske område, der får en større og større betydning handelsmæssigt, ressourcemæssigt og strategisk set.

S-regeringen har samtidigt taget de fornødne skridt til at gøre os uafhængige af russisk gas – og skabt en nyt grønt projekt sammen med andre nordeuropæiske lande, hvor Nordsøen skal være Europas kraftværk i form af kæmpe havvindmølleparker. Det blev præsenteret i Esbjerg forleden med besøg af både kansler Olaf Scholz og kommisionsformand Ursula von de Leyen, så der er stor bevågenhed på projektet fra et stærkt Tyskland og EU.

GRØN OMSTILLING

Socialdemokratiet har skabt store resultater på det grønne område, uden at det går ud over velfærden. Dan Jørgensen har stået for en række grønne tiltag, der igen sætter os i førersædet på verdensplan. Vi er langt i en omstilling fra fossile energikilder til bæredygtige energikilder, som fx havvindmølleparker.

I det hele taget har Socialdemokratiet lanceret en bred grøn omstilling på alle niveauer af samfundet, fra den enkelte hustand til virksomheder: Vi får ’grønne’ biler, udskiftet olie-gasfyr, udtaget lavbundsjord og mindsket udledning af drivhusgasser.

Samtidigt vil regeringen investere i forskning i bæredygtige teknologier og fremme eksport af disse, og dermed gøre det til en mulig økonomisk gevinst. Men vigtigst: Der er blevet skabt en bevidsthed om vigtigheden af bæredygtighed på alle niveauer af det danske samfund, ikke mindst hos den enkelte borger.

ØKONOMISK RETFÆRDIGHED

Fordelingen af goderne er svær at håndtere, men Socialdemokratiet har for mig at se klart de bedste løsninger på dette område, fordi den socialdemokratiske tilgang traditionelt både har stået for en stærk offentlig sektor og samtidig understøttet det private erhvervsliv – og endda ikke har set nogen modsætning mellem disse. Fælleskabet og de fælles løsninger er det vigtigste. Det er måske den primære grund til, at jeg er blevet socialdemokrat, fordi den politiske økonomi ikke er et enten-eller men et både-og – med fokus på en sund og stærk økonomi, der også vil kunne tage de nødvendige skridt mod den nuværende inflation.

Socialdemokratiet har også fokus på fremover at sikre veluddannet arbejdskraft, og det gælder inden for alle typer af erhverv, både akademisk og faglært arbejdskraft. Under den socialdemokratiske regering er arbejdsløsheden faldet til et flot lavt niveau. Folk behøver ikke at være angste for at miste deres job eller ikke at kunne finde et nyt. Regeringen har tydeligt haft danskernes jobsikkerhed i tankerne – om det så har været under corona-pandemien eller på grund af forskellige omstillinger, så har det været et vigtigt mål at sikre danskernes indtægtsgrundlag.

INTEGRATION

Integrationspolitikken er måske den socialdemokratiske regerings største udfordring, og det er også her, hvor jeg er mest uenig med partiet. Her har der været nogle uheldige udmeldinger og problematiske beslutninger. Men det ændrer ikke ved, at der har været en mere acceptabel tilgang til flygtninge og indvandrere, end der har været under de forgående borgerlige regeringer.

Den hadske tone og diskriminerende diskurs, med ondskabsfulde lagkager, er heldigvis ikke længere i fokus. Men jeg kunne dog godt ønske mig, at Socialdemokratiet lytter mere til De Radikale, SF og Enhedslisten og undgår snak om lejre i Rwanda, overvejer retfærdigheden i hjemsendelser – samt er lidt hurtigere til at få danske børn hjem fra lejre i Syrien.

Jeg håber og tror på, at den danske folkestemning går i retning af en større forståelse for flygtninge og indvandreres situation, og at vi også godt kan se, at de i fremtiden er en vigtig arbejdsressource på grund af et knapt udbud af arbejdskraft.

VELFÆRD

Velfærdspolitisk står Socialdemokratiet stærkt i min bevidsthed. Her er der virkelig behov for strategiske og fælles løsninger i fremtiden – med flere ældre og flere børn og færre til at klare udfordringerne. Socialdemokratiet har vist, at partiet kan finde løsninger for dem, der har behov for at trække sig tilbage og få en god alderdom (Arne-pensionen), og også for dem der fortsætter på arbejdsmarkedet.

Folkesundheden er et centralt fokus for den socialdemokratiske politik, om det så gælder sygdom, fødevarer eller psykisk velbefindende – og her har nye tiltag sat mennesket før systemet. Den velkendte centralisering i velfærdspolitik er blevet afløst, så vi igen kan se værdien i de nære løsninger – og det er noget de fleste danskere værdsætter; jeg har altid haft svært ved at forstå centralismens nødvendige politik på velfærdsområdet, om det så gælder uddannelse, skole eller ældre.

Der har ikke været ført finanspolitisk smalhals på traditionelle velfærdsområder som ældre, sundhed, uddannelse og børn. Og det er virkeligt prisværdigt i en svær tid, at man sikrer danskernes velfærd, så vi kan føle os trygge og dermed også bedre kan bidrage til fællesskabet. Evindelige besparelse skaber ikke vækst og glæde, men mistillid og en hver-er-sig-selv-nærmest mentalitet.

For mig at se har Socialdemokratiet løftet regeringsopgaven godt. Partiet har fået os sikkert gennem coronakrisen (her er mink-skandalen trods alt en parentes), skabt økonomisk vækst, sikret beskæftigelsen, vedtaget nødvendige tiltag på det grønne område, øget velfærden og håndteret den internationale krise trygt. Læg dertil, at vi nu har et fuldstændigt socialdemokratisk Nordeuropa med socialdemokratiske regeringer i Tyskland, Sverige, Finland, Norge og Danmark – det er et stort fællesskab, vi er en del af, og som kan udnyttes til noget mere. Der er et socialdemokratisk momentum i det en og tyvende århundrede. Og det er det rigtige svar på tidens udfordringer.