Shakespeare er ikke oversat til thybomål endnu, så jeg har forsøgt mig med at oversætte Shakespeares sonet 18, “Shall I compare thee to a summer’s day?” Det er en fri oversættelse, som sætter digtet ind i en thysk stemning. Derfor har jeg også oversat “nature” til noget mere konkret og inddraget “æ wejstenvinn”. Jeg har fået hjælp til thybomålet af min far Christen Westergaard og min tante Mette Kusk Søndergaard og kigget i Jens Kirks version af dialekten.

Her er min oversættelse:

Sonæt 18

Ska æ lign dæ mæ æn rigti sommers dåe?
Do ær da møj mier dæjli å gjæv æn dæt.
Æ wejstenvinn ka snild æ maj-spire klåe
siel æ sommertjik æ oss snår fubik fu mæ.

Somtie æ suel å æ himml ær fu glow hied
Hwess æt da æ suel ær hiel hjamsk å sløw
så dæt skjøn i dæt skjøn snår ær goen hied
udn hæld i æ mark, å nøj gue joe fløw.

Mæn di æwige sommer ska åldri fuswinn
dæt ær hwess, or mist dæn gløj kon do hår
æ dævl ska ætt brovt mæ øver dæ å winn
fu do blåmster i mji djeit å fjale fuår.

Så leng we ka træk æ weile, å vor øvn ka sik
Så leng ær dæ lyw ik’æ, å gång i di tjik.