Lad mig også anbefale “Sange af Mihyar fra Damaskus” af Adonis. Verden over har man i lang tid haft øje for denne unikke digter fra Syrien, Adonis, som også har det borgerlige navn, Ali Ahmed Said. Også før den syriske borgerkrig er han ofte blevet set som kvintessensen af moderne arabisk poesi. Men han er også blevet det syriske folks stemme i deres ubændige lidelser.

Ligesom Ilya Kaminsky er Adonis en digter, der fanger eksistensens udsathed og mystik, samtidig med at han tematiserer det arabiske folks lidelser i krig og borgerkrig. Han skriver om at være flygtning og om at være fordrevet i eksil. Men Adonis digter også videre på en rig mystisk-poetisk tradition i arabisk poesi, der tæller navne som Rumi, Mihyar og Kahlil Gibran Kahlil. Ligesom disse kendte arabiske digter er Adonis vindåben for tilværelsens uudgrundelige guddommelighed og mystik. Og det måske mest centrale perspektiv i hele Adonis’ digteværk, er selveste Gud/Allah, men hans digte er ikke som sådan knyttet til en bestemt religion, de er nærmere synkretistiske og altfavnende mystiske – i hvert fald som jeg læser dem. Prøv blot at høre dette prosadigt, også kaldet ”Salme”:

”Han kommer ubevæbnet som skoven, og som skyerne kan han ikke drives tilbage – i går løftede han et kontinent op og flyttede havet fra dets leje.

Han tegner dagens skygge op, han skaber dagslys af sine fødder. Han låner nattens sko og afventer det, som aldrig skal komme. For han er tingenes fysik – han definerer dem og giver dem navne, han ikke røber. Han er virkeligheden og dens modsætning, han er livet og alt udenfor det.”

En form for Gud er tilstede over alt, både inden for virkeligheden og udenfor. Adonis er også dybt påvirket af arabisk filosofi, og han har faktisk en doktorgrad i arabisk filosofi. Især genhører man sufismen i hans digte. Moderne eksistensfilosofi spiller også en rolle, og oldgræsk mytologi og filosofi (platonisme) er en fast bestanddel af Adonis’ poetiske udtryk, billedsprog og særkende. Men Adonis’ digning er også politisk og verdensvendt, som fx i digtet ”Byen”, hvor man genkender krigens lidelser sammen med et eksistensfilosofisk perspektiv:

”Vores ild nærmer sig byen
for at rasere byens leje.
Og vi skal rasere byens leje.
Vi skal overleve, krydse mellem pilene
på vej til et land af forvildet transparens
bag masken
på den runde klippe—
uden rædslens malstrøm
uden om ekkoet og talen.

Og vi skal bade dagens bug
dens indvolde, dens foster
vi skal brænde denne væren
plettet med byens navn.”

Der er ifølge Adonis noget grundlæggende profetisk og orfisk over digtekunsten. Godt nok kan digte måske ikke sige noget konkret om fremtiden, men digtningen kan fange nogle særlige strømninger eller tendenser, som måske ikke er kommet helt til udtryk endnu, men som er på vej, og som måske snart vil være manifest tilstede i det offentlige rum. Digteren har en seismografisk fornemmelse for kommende rystelser i folkedybet. Adonis er klar over denne tætte forbindelse mellem de største og mest mytiske sandheder og det menneskelige vanvid. Hør blot her fra ”Kragens fjer”:

”Jeg kommer uden blomst, uden marker
jeg kommer uden årstider
Intet i sandet og vinden
intet i morgenens overdådighed
er mit,
kun det purunge blod der
driver med himlen, og jorden
som en endeløs sværm af fugle
på min profetiske pande.”

Adonis, eller Ali Ahmed Said, blev født i Syrien i 1930, voksede op i Quassabin i en meget fattig familie, men næsten som i et eventyr blev han opdaget som dreng for sine poetiske evner en dag præsidenten var på besøg i landsbyen. Det betød han fik adgang til et fransk lycée i Tartus. Men i 1956 måtte Adonis flygte fra Syrien efter at have siddet i fængsel i et år, og det lykkedes ham senere at få libanesisk statsborgerskab og udfolde sit forfatterskab i Beirut.

Digtene er oversat af Anna Stigsgaard og Salim Abdali og udgivet som støtte til ofrene i Syrien.